Rolf Kampe
1.Vorsitzender
Sachkundiger Bürger Bescherdeausschuss
mobil: mobil: mobil: 0157 / 81801739
mail: rolf.kampe@bürger-für-hohenlimburg.de  Instagramm    facebook

             

Peter Arnusch
Ratsherr
Bezirksvertreter
BfHo Kassierer
mobil: 0179 / 2252098
mail: peter.arnusch@bürger-für-hohenlimburg.de  Instagramm    facebook

 

Thomas Simon
Sachkundiger Bürger Schulausschuss
mobil: 0172 / 5296970
mail: thomas.simon@bürger-für-hohenlimburg.de  Instagramm    facebook

 

Frank Schmidt
Ratsherr
Bezirksvertreter
BfHo Pressesprecher
BfHo Beisitzer
Telefon: 023312074338
mail: frank.schmidt@bürger-für-hohenlimburg.de Instagramm    facebook

Bernd Pollock
BfHo Beisitzer
Stellv. Sachkundiger Bürger Beschwerdeausschuss>
mobil: 015738717451
mail: bernd.pollock@bürger-für-hohenlimburg.de Instgramm    facebook

Christina Pollok BfHo Beisitzerin
Sachkundige Bürgerin Frauenbeirat/
Sachkundige Bürgerin Behindertenbeirat Zuständig für Soziales
mobil: 015738717451
mail: christina.pollock@bürger-für-hohenlimburg.de Instagramm   facebook

Holger Lotz
BfHo Beisitzer
Bezirksvertreter Fraktionssprecher
Sachkundiger Bürger GWH
mail: holger.lotz@bürger-für-hohenlimburg.de Instagramm    facebook

Michael Schuh
BfHo Beisitzer
mail: michael.schuh@bürger-für-hohenlimburg.de Instagramm   facebook

 

Jürgen Asmuth
Ehrenmitglied                Instagramm  facebook